Vårt mål, Hensikt og Verdier


EnerMech tilbyr mekaniske tjenester til den internasjonale energi industrien.

Vårt mål

 • Ved å levere engineering og service tjenester vil vi utmerke oss gjennom investering i ansatte,-produktutvikling, infrastruktur og teknologi.
 • Vi skal drifte vår virksomhet etisk forsvarlig uten negativ innvirkning på miljøet og med et kompromissløst fokus på sikkerhet.

Vår Hensikt

 • Å bygge en langsiktig bærekraftig og lønnsom virksomhet som er anerkjent i næringslivet og som skaper verdier for næringen.
 • Å fremme langsiktige relasjoner med våre kunder ved å levere optimale, trygge, smarte og verdiskapende løsninger.
 • Å kommunisere åpent og ærlig med våre ansatte, tilby dem utviklingsmuligheter, et morsomt og trygt sted å arbeide samt behandle dem med respekt.
 • Å etablere langsiktige relasjoner med våre leverandører ved å behandle dem rettferdig og hjelpe dem å vokse lønnsomt.
 • Å bli anerkjent av de samfunnene vi arbeider i for å bidra til sysselsetting, aktivt delta i samfunnet og å beskytte miljøet.

Våre Verdier

 • Sikkerhet og miljø: Vi er forpliktet til å skape en sikker arbeidsplass for våre ansatte til enhver tid. Vår sikkerhetskultur oppfordrer og krever at våre ansatte identifiserer og stoppe farlige handlinger for å unngå skader på mennesker, miljø og verdier.
 • Kolleger: Vi vil respektere og lytte til våre kolleger for å skape en gjensidig forståelse for hverandres behov og ambisjoner, vise en rettferdig og ærlig tilnærming, og muliggjøre en kultur bestående av tillit, ansvar og ansvarlighet. Vi vil fremme en kultur som «ønsker å gjøre det bedre" og et arbeidsmiljø for våre ansatte som skaper samhold og glede som på samme tid er givende. Vi investerer i våre ansatte ved kontinuerlig utvikling og opplæring for å sikre en best mulig kompetanse for utførelse av oppgaver på en sikker måte samt få en konstruktiv videreutvikling av den enkelte.
 • Samfunn: Vi vil aktivt engasjere oss i de lokalsamfunn vi opererer i for å gi støtte, deltakelse i samfunnet samt skape arbeidsplasser
 • Arbeidspraksis: Vi skal drifte vår virksomhet på en etisk forsvarlig måte. Vi vil vokse ved å bygge langsiktige relasjoner med våre ansatte, kunder, leverandører, lokalsamfunn og interessegrupper.
 • Kunder: Vi vil arbeide åpent og ærlig med kundene våre for å bygge langsiktige, robuste relasjoner ved å levere god service, kvalitet, møte forventninger, jevnlig kommunikasjon, opptre med integritet og respekt for våre kjerneverdier og arbeidspraksis.