EnerMech fokuserer kontinuerlig på å styrke sikkerhet og risikostyring, bygge tillit og tilføre verdiskapninger.


I EnerMech tenker vi samfunnsansvar i alt vi gjør. Ved å ta ansvar gjør vi følgende:

• Tilbyr våre ansatte et trygt og sunt sted å jobbe samtidig som det skal gi utviklings- og opplæringsmuligheter for å fremme karrierer
• Ivaretar interessene til kundene og gjør vårt ytterste for å skape langsiktige relasjoner med våre kunder
• Sikrer helsen og sikkerheten til eventuelle underleverandører og andre som kan bli berørt av vår virksomhet
• Skaper relasjoner med lokalsamfunnene der vi arbeider gjennom å skape jobbmuligheter samt gi støtte til lokale lag, organisasjoner, veldedige formål etc.
• Håndterer risiko på en profesjonell måte.
• Forsikrer oss om at i alt vi utfører, reduserer vi vår innvirkning på miljøet.