EnerMechs PPU-avdeling (Prosessutstyr, Rørledninger og Kontrollkabler) har leveranser til internasjonale prosjekter som sitt hovedområde. Dette omfatter alt fra langsiktige vedlikeholdsavtaler til enkeltstående EPCI-kontrakter. Vi kan vise til omfattende erfaring fra slike prosjekter rundt om i verden.

Vi tilbyr proaktive tjenester basert på kosteffektive leveranser av varierende arbeidsomfang under forhold som ofte er i konstant endring. Vi kan plukke ut og tilby tjenester fra alle EnerMechs forretningsområder, noe som gir oss et uovertruffent omfang av tjenester.

EnerMech er den foretrukne leverandør innenfor PPU-tjenester innen preferdigstilling globalt, og kan tilby:• Effektive systemer med integrerte tjenester på tvers av EnerMechs forretningsområder

• Høy kompetanse innen engineering og prosjektstyring
• Strategisk lokalisert infrastruktur over hele verden
• Samlede tjenester / løsninger som dekker flere behov - ikke kun utstyrskontroll/styring
• Flere tjenester – inkludert løsninger for de mer utfordrende deler av et prosjekt
• Opplæring og kompetanse

Hvor vi arbeider:

• Oppstrøm olje og gass
• Rørledninger
• Nedstrøm
• Skipsverft, landanlegg, petrokjemiske anlegg, raffinerier, osv.

Hvem vi arbeider for:

• Operatører
• EPIC- leverandører
• Leverandører til skipsindustrien
• Kunder innenfor petrokjemi, kraftforsyning og annen industri

Kort oversikt over integrerte PPU-tjenester

Vi tilbyr følgende tjenester innen Prosjektstyring, Engineering og Integrerte Tjenester:

Prosess: Totalstyring av rørflenser, kryogenisk og membran nitrogenspyling/lekkasjetesting, kontrollert bolting, onsite maskinbearbeiding, hydrotesting, spyling/ høytrykksspyling/vasking, rørfrysing, kamerainspeksjon.

Rørledninger: Vann-/kjemikaliefylling, rengjøring, plugg (konvensjonell og undervanns), hydrotesting (konvensjonell og undervanns), avvanning, tørking, barrieretesting, gelefylling, og membran-nitrogen-.tjenester.

Kontrollkabler: Spyling testing, fjernovervåking og elektrisk og fiberoptisk testing.