onsdag, 24 januar 2018 09:15

EnerMech styrker seg med flere nye Norske kontrakter

 

EnerMech AS er blitt tildelt kontrakter på leveranse av kontroll- og sertifiseringstjenester til to av Norges ledende kraftselskaper.

Tildelingen er i tråd med EnerMechs globale strategi om å utvide virksomheten til nye markeder. De landbaserte kontraktene kommer som et supplement til selskapets veletablerte posisjon som leverandør av offshore engineering tjenester.

Kontrakten med Statkraft Energi er en treårig rammeavtale, med mulighet for to års forlengelse, om å levere kontroll- og sertifisering av løfteutstyr på alle kraftverk som Statkraft eier i Midt-Norge og Nord-Norge. Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi. Selskapet har en arbeidsstyrke på 3800 som arbeider i 16 land innenfor sektorer som vannkraft, sol- og vindkraft, gasskraftverk og fjernvarmeanlegg.

Skagerak Nett, et av Norges største strømnettselskaper, har også tildelt EnerMech en treårig rammekontrakt, med to års opsjon, om å levere kontroll- og sertifisering av løfteutstyr ved selskapets anlegg.

EnerMech sin første store suksess i Norge utenfor den tradisjonelle olje- og gass-sektoren var tildelingen av rammeavtalen med Forsvarsbygg som ble inngått for vel et år siden.

Trond Møller, Daglig Leder for EnerMech i Norge, sier at “begge disse kontraktene viser allsidigheten og den brede kompetansen til våre kran- og løftespesialister.

 “Mye av kjernen i våre aktiviteter vil forbli olje- og gass-sektoren, men vi vil fortsette å identifisere nye markeder og etablere nye samarbeidspartnere som gir muligheter for vekst. Vi er glad over å kunne starte 2018 gjennom å sikre slike milepælkontrakter med to av Norges mest respekterte kraftselskaper.”

EnerMech sier sju nye engineering- og operatørstillinger vil bli opprettet for å betjene kontraktene og utføre andre aktiviteter.