Kran inspeksjoner og spesialiserte studier


EnerMech er en anerkjent leverandør med spesialisert kompetanse innen teknisk støtte til ulike typer kran prosjekter. Våre undersøkelser og spesialiserte studier dekker følgende områder:

• FEED-studier i forbindelse med nybygg, oppgraderinger og modifikasjoner
• Studier relatert til evaluering av krantilstand.
• Vurdering av driftssikkert vedlikehold inkludert FMEA, FCA samt vurdering av videre vedlikehold.
• Levetids beregninger.
• Optimalt vedlikehold og eventuelt en GAP analyse.
• Studier og analyser vedrørende kost og nytte.
• Optimalisering av lagerbeholdning.
• Oppgradering av kran.
• Planlegging av komplekse rigge og løfte operasjoner.
• Fjerning av utstyr – logistikk studie