Kran & Løfteteknikk


EnerMech's avdeling for Kran, Vinsj & Løfteteknikk tilbyr en profesjonell service til konkurransedyktige priser. Gjennom 35 år har vi levert slike tjenester til operatører av offshoreinstallasjoner, riggeiere og shipping selskaper over hele kloden.

Tjenestene avdelingen dekker er alle typer offshorekraner, vinsjer og skipskraner, hvor vi utfører installasjon, drift, vedlikehold og inspeksjon. EnerMech er en sakkyndig virksomhet godkjent av Teknologisk Institutt.

EnerMech har et erfarent tverrfaglig mannskap av offshore kranteknikere og mekanikere og inspektører som mobiliseres på kort varsel. Disse bakkes opp i felten av et faglært og kompetent team av ingeniører som utfører prosjekter som, omfatter offshore kranprosjekter, modifikasjoner, oppgraderinger, kranstudier og spesialstudier (slik som vedlikehold og foreldelse).

Vårt arbeid offshore støttes av velutstyrte og bemannede verksteder på land som blant annet tilbyr fasiliteter for alt fra små reparasjoner til store overhalinger samt alt innen rigge og løfteutstyr.
Fra levering av en enkelt sjakkel eller utleie av utstyrs- og verksted kontainere, til komplekse installasjoner av store utstyrskomponenter.

EnerMech besitter erfaringen og den teknologiske dyktighet som kreves for at prosjektet skal kunne lykkes og leveres til riktig tid.