Hose Integrity Management


"En fleksibel og integrert leveranse av service, teknologi og med kompetanse i høysetet" EnerMech’s divisjon for slanger tillater våre kunder å ha økt synlighet via web-tilkobling, (EnerMech Live) samt tilby kritikalitets vurderinger som fører til optimale inspeksjonsprogram.

Våre tjenester kan variere fra et komplett program til enkle gap-analyser for å utfylle kundens eksisterende vedlikeholdsprogram:
Felt Inspeksjoner
• Generering av et komplett utstyrs.
• Omfattende feltrapporter hvor alle funn dokumenteres med bilder.
Produksjon og Testing
• Hydraulikkslanger og fittings
• Industrielle slanger og fittings
• Adaptere

EnerMech Live
• Et online slange register som innholder all infomasjon for alle slanger levert og styrt av EnerMech (MHR or Master Hose Record) som er web basert og er tilgjengelig døgnet rundt.
• Alle kasserte slanger blir dokumenter med en detaljert beskrivelse og bilder.