Sikkerhet


EnerMech er 100 % fokusert på sikkerhet og har en HMS-politikk som går ut på null skader på mennesker og miljø uansett hvor i verden vi jobber. For å oppnå dette målet kreves det kontinuerlig innsats for å forebygge ulykker samt fjerne yrkesrisiko, med særlig fokus på tekniske aspekter og sikkerhetsoperasjoner.

Tre anerkjente «sikkerhetssøyler» danner ryggraden i EnerMechs sikkerhetsstyringssystem;, forbedring av utstyr, utvikling av bedre prosesser og ikke minst endring i atferd.

Vår atferds styringssystem, Energise, fokuserer på en sikkerhetskultur gjennom endring av atferd og er rettet mot alle våre ansatte og personell som vi leier inn på tvers av våre regioner. Dette oppnås gjennom verktøy og opplæring som bygger ferdighetene og forståelsen av alle sikkerhetsmessige forhold.

Våre sikkerhets verktøy omfavner og inkluderer en sikkerhets undersøkelse, ledertrening, ledelsesbesøk, EWOCs (EnerMech Arbeidsobservasjoner – eget verktøy i blokkform), og Før Jobb Samtaler opplæring og mye mer. EnerMech´s fokus på sikkerhets er forankret i vårt styrings system (link to styrings sytem)