Miljø


EnerMech bidrar aktivt til å beskytte miljøet ved benytte teknologi og systemer for å redusere potensiell skade på både helse og miljø. Vi er forpliktet til å bidra til bærekraftig utvikling samt utvikling innenfor områder hvor vi har innflytelse.

Vi fokuserer på:
• Utvikling av "grønne" teknologier
• Sikker håndtering av kjemikalier
• Avfallshåndtering
• Håndtering av utslipp
• Redusere strøm, vannforbruk og varmetap