Kvalitet


Vi har et kvalitetsstyringssystem som er verifisert av tredjepart (DNV) i henhold til kravene i NS EN ISO 9001: 2008. Skriftlig og godkjente prosedyrer og instrukser sikrer samsvar med design, utvikling, produksjon, service- og installasjonskrav.
Kvalitet styringssystemet er kommunisert til alt personell og våre regionale avdelinger. Styringssystemets kvalitet sikres ved regelmessige revisjoner, både interne og eksterne.

For å oppnå et høyt kvalitetsnivå er det viktig at ledelsen og de ansatte viser riktige holdninger, og at arbeidsprosesser er organisert på best mulig måte. Videre må tiltakene være godt planlagt og handlingsplaner gjennomføres, ytelse måles regelmessig. Korrigerende og forebyggende tiltak må iverksettes for å sikre en kontinuerlig forbedring.