Helse og arbeidsmiljø


I EnerMech fremmer vi en kultur basert på åpenhet og ærlig kommunikasjon der ansatte blir utfordret.
Et sikkert og godt arbeidsmiljø som tilbyr utfordrende oppgaver er en av våre viktigste styrker. Dette gir oss muligheten til å ansette og beholde dyktige folk. Dette gir oss et konkurransefortrinn vedå levere utmerket service til bransjen.

Vi har som mål å tilby:
• Et arbeidsmiljø som fremmer helse og trivsel
• Inspirerende arbeidsoppgaver og et stimulerende og utfordrende arbeidsmiljø for ansatte
• Arbeidsformer som fremmer kreativitet og effektivitet, visualisering av den enkelte ansattes bidrag og ansvar for gode helhetsløsninger
• Klar retning på karriereutvikling til alle våre ansatte

Vi mener denne politikken bidrar til økt motivasjon, engasjement og utviklingsmuligheter for våre ansatte.