Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet


EnerMech har kontinuerlig fokus på å styrke sikkerhet og risikostyring, bygge tillit og verdiskapning. Vern av helse, sikkerhet og miljø er hovedmål for selskapet. Ledergruppen sørger for at de riktige verktøyene er tilgjengelig til hver enkelt ansatt for å oppnå dette målet.

HMS & K er alltid i fokus i alt vi foretar oss i EnerMech. Ved å ta ansvar kan vi:
- Tilby våre ansatte et trygt og godt sted å jobbe.
- Beskytte interesser og å bygge sterke og langsiktige relasjoner med våre kunder.
- Sikre helse og sikkerhet for alle våre underleverandører og andre som kan bli berørt av vår virksomhet.
- Håndterer risiko på en sikker og effektiv måte
- Forsikrer oss om at i alt vi utfører, reduserer vi vår innvirkning på miljøet.

Dette gjør vi gjennom en kompromissløs holdning til alle aspekter av HMS & K og ved å sikre at alle våre ansatte, kunder, leverandører og samarbeidspartnere utfører sine plikter og tar ansvar på en måte som overholder våre mål og retningslinjer.